Od 1. 3. 2010 provozuje Život bez bariér, z.ú. v Centru Klášter sociální službu denní stacionář. Tato služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
Denní stacionář najdete v budově Centra bez bariér, která je bezbariérová a vhodná i pro klienty na invalidním vozíku.

Od 1. 5. 2018 došlo k rozšíření služby denního staciónáře o Gentleman Club, který se pravidelně schází každý čtvrtek od 7:00 – 18:00 hod. Od 1. 2. 2019 máme nově rozšířenou službu denního stacionáře o Lady Club, který se pravidelně schází každé úterý od  od 7:00 – 18:00 hod.

Služba je poskytována ambulantní formou, pondělí, středa, pátek v době od 7:00 do 15:00 hod. a úterý, čtvrtek v době od 7:00 do 18:00 hod. Kapacita služby je 21 klientů na den. Službu si uživatel hradí.

Cílová skupina

Služba je poskytována od 15 let a s neomezenou horní hranicí věku s:

  •  mentálním postižením
  •  tělesným postižením
  •  kombinovaným postižením
Služba poskytuje tyto základní činnosti dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 sb.

1)    Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

2)    Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

3)    Poskytnutí stravy

4)    Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

5)    Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

6)    Sociálně terapeutické činnosti

7)    Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Vedle nabídky sociálních služeb organizuje  Život bez bariér, z.ú. pro své klienty a zaměstnance celou řadu jedno i vícedenních sportovních, kulturních, společenských a vzdělávacích aktivit.