Život bez bariér bylo založeno v roce 2004 a od této doby pomáhá zdravotně postiženým a seniorům odhalit jejich potenciál a znovu se začlenit do společnosti. Impulzem k založení byla snaha pana Josefa Fučíka (kterému se v roce 1998 stal vážný zdravotní úraz vedoucí k těžkému, celoživotnímu postižení), jeho rodiny a jeho přátel pomoci i ostatním lidem se zdravotním postižením a seniorům vyrovnat se s jejich složitou situací. Vznikl tak subjekt, který nejen že zajistil pro výše zmíněnou skupinu spoluobčanů sociální služby, které v regionu Novopacka chyběly, ale dlouhodobě se o zájmy této skupiny obyvatel stará.

Cílem organizace je napomáhat integraci zdravotně postižených a seniorů do společnosti. Tato snaha vychází z  individuálních možností, představ a přání jednotlivých klientů. Sdružení usiluje o to, aby se každý, kdo jej osloví s žádostí o radu či pomoc, setkal s odpovídající odezvou, aby mu bylo umožněno identifikovat a dále rozvíjet jeho potenciál a zároveň, aby obdržel veškerou pomoc potřebnou ke kompenzaci jeho zdravotního omezení.

Organizace se o zájmy zdravotně postižených a seniorů stará prostřednictvím nabídky sociálních služeb (odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace a denní stacionář), doplňkových akcí a programů, vytvářením pracovních míst pro zdravotně postižené i lobbováním u orgánů místní správy, samosprávy, soukromých subjektů a široké veřejnosti za zlepšování životních podmínek této skupiny spoluobčanů a za jejich integraci do společnosti. (Například iniciativa v oblasti bezbariérovosti)

Dlouhodobým záměrem je vybudování centra komplexních služeb pro osoby se zdrav. postižením, seniory i veřejnost v prostorách bývalého kláštera a nemocnice v Nové Pace a záchrana nemovité kulturní památky, za kterou byla hlavní budova tohoto areálu prohlášena v roce 1958. Klášterní areál vždy sloužil nemocným, zdravotně postiženým a dalším ohroženým skupinám obyvatel a nezisková organizace Život bez bariér, z.ú. by mu tuto funkci rádo navrátilo. Díky podpoře mnoha subjektů i jednotlivců se organizaci daří jednotlivé části areálu postupně naplňovat společensky prospěšnými aktivitami.

Cílové skupiny

Aktivity neziskové organizace Život bez bariér, z.ú. mají za cíl pomoci především následujícím skupinám obyvatel:

  • Osobám s tělesným, mentálním, kombinovaným, sluchovým a/či zrakovým zdravotním postižením či s chronickým nebo s chronickým duševním onemocněním
  • Seniorům
  • Rodinným příslušníkům a osobám blízkým pečujícím o zdravotně postižené a/či seniorní členy rodiny
Hlavní činnosti neziskové organizace Život bez bariér, z.ú. patří:
Vedlejší činnosti neziskové organizace Život bez bariér, z.ú. dále zahrnují:
Další zajímavé odkazy

Naše střediska, Partneři, Napsali o nás, Fotogalerie, Volná pracovní místa,

Výrobky chráněné dílny

Originály pro Vás

Tkané výrobky

Textilní výrobky

Keramika