Posláním organizace PROSAZ je pomáhat zdravotně postiženým žít normálně. Zapojujeme je do běžného života zajištěním přímé péče, zaměstnáváním a nabídkou volnočasových a rekreačních aktivit.

Vize

Usilujeme o to, aby zdravotně postižení mohli žít plnohodnotný život, což znamená žít běžným životem v majoritní společnosti bez znevýhodnění, podle cítění a potřeb daného jedince. Chceme dosáhnout stavu, aby si zdravotně postižený mohl zajistit svůj život stejně tak snadno, jako když si zdravý člověk sám dojde na autobus, nakoupit, či na WC. Proto chceme nabízet Osobní asistenci a zdravotní péči 24 hodin denně na zavolání ve formě terénních a pobytových služeb a umožňovat zdravotně postiženým osobám zaměstnání ve vlastní ekonomicky soběstačné Chráněné dílně.

Domácí zdravotní péče

Hledáte pro sebe nebo své blízké kvalitní zdravotní péči bez nutnosti hospitalizace v nemocnici? Máte individuální potřeby a nároky na péči? Kontaktujte nás a využijte služeb naší agentury.

Sociální služby

PROSAZ poskytuje dvě terénní sociální služby registrované podle zákona č. 108/2006 Sb. Jedná se o osobní asistenci a pečovatelskou službu.

Výtvarná dílna

Chráněná výtvarná dílna PROSAZ byla založena za účelem poskytnout lidem s tělesným a mentálním postižením zaměstnání a pomoci jim tak začlenit se do kolektivu s podobným postižením a seberealizovat se. U každého klienta se přizpůsobujeme jeho individuálním potřebám s ohledem na jeho tělesný a psychický stav.