POSLÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ: 

Odborné sociální poradenství zajišťuje službu uživatelům, kteří se nedokáží orientovat v systému sociálních, zdravotních a vzdělávacích služeb.

Dále pro uživatele, kteří se neumí orientovat v dávkovém systému a neumí si poradit s vyplněním žádosti na příslušné sociální dávky. Neumí si najít práci s ohledem na svůj zdravotní stav, nemají dostatečné zkušenosti ohledně péče v domácím prostředí.

Odborné sociální poradenství poskytuje služby i uživatelům v oblasti informací ohledně zajištění rehabilitační, kompenzační pomůcky a ohledně úprav bydlení na bezbariérové.

V rámci terénní služby Odborného sociálního poradenství zajišťujeme doprovody na úřady, kde se podávají příslušné žádosti. Dále provádíme pomoc laickým pečujícím (vyplnění příspěvku na péči, na hmotnou nouzi, zajištění průkazky zdravotně postižených, vyhledání příslušného kurzu pro laické pečující, doporučení vhodných pomůcek pro pečujícího, vyhledání příslušné navazující služby eventuelně zdravotní služby a předání kontaktu).

CÍLE NABÍZENÉ SLUŽBY:

Cílem nabízené služby je zjištění, vyhodnocení a pokud lze vyřízení nepříznivé životní situace uživatele. Posilování sociálního začlenění do společnosti, umožnění zachování dosavadního způsobu života.

CÍLOVÉ SKUPINY:

Cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby v krizi (osoby pečující o osobu blízkou) a senioři. Cílovou skupinou jsou zájemci 15 – 80 let, nebo starší senioři nad 80 let s bydlištěm v Královéhradeckém nebo Libereckém kraji.

Doba poskytované služby

Pondělí – ambulantní služba     10.00 – 12.00 hod.

Středa – terénní služba               08.00 – 15.00 hod.

Čtvrtek – ambulantní služba       08.00 – 15.00 hod.