Nabízíme kurzy první pomoci pro veřejnost, ale i firmy nejen formou teambuildingu. Máme základní verzi IPRK start a kurzy nejen pro maminky IPRK Start Baby. Pro ty nejnáročnější je tu IPRK zdravotník, po kterém úspěšní absolventi získají osvědčení Zdravotník zotavovacích akcí s akreditací MŠMT.

Zážitkové kurzy a teambuildingové programy pro firemní klienty jsou hlavní činností naší organizace. V naší nabídce jsou kurzy v délce od několika hodin až po víkendové teambuildingové programy se záchranářskou tématikou. Tématické zaměření i množství „akce a zážitku” vždy připravujeme na míru konkrétní účastnické skupině.

Představení kurzů IPRK Profi

 • Cílem zážitkových kurzů IPRK Profi je umožnit účastníkům praktické zvládnutí klíčových dovedností z první pomoci, zvýšení jejich sebedůvěry a osvojení si správných reakcí v krizových situacích.
 • V kurzu účastníkům představíme univerzální postup pro řešení zdravotních událostí a s využitím zážitkových simulací je naučíme poskytnout první pomoc při bezprostředně život ohrožujících stavech.
 • Vedle zásadních dovedností z oblasti první pomoci, které by měl umět opravdu každý, je program kurzů IPRK Profi doplněn o témata týkající se konkrétní pracovní činnosti zaměstnanců.

Délka, kdy a kde, počet účastníků, akreditace

 • Celodenní kurz (doporučujeme):6 až 8 hodin (dle vašeho zadání, nejčastěji od 9 do 16 h.).
 • Půldenní kurz:3,5 až 4 hodiny (dle vašeho zadání, např. 8 až 12 h. či 13 až 17 h.).
 • Kdy: kurzy realizujeme během celého roku, v pracovní i víkendové dny.
 • Kde: u vás na pracovišti, nebo na firemní akci, kdekoliv v ČR. Případně vám prostory sami zajistíme.
 • Počet účastníků: nejčastěji připravujeme kurzy pro max. 12, 21 či 30 účastníků, ale úspěšně jsme realizovali i programy pro velké skupiny (50 i 150 účastníků). Pro zachování kvality programu vždy platí, že čím je na akci více účastníků, tím je početnější i náš instruktorský tým.
 • Akreditace: kurzy jsou plně uznatelné pro naplnění povinnosti zaměstnavatele „zajistit zaměstnancům přiměřené informace a pokyny k poskytnutí první pomoci“ ve smyslu § 103, odst. 1, písm. g), zákona 262/2006 Sb., zákoník práce.

Jak učíme první pomoc?

 • Nejefektivnější forma výuky první pomoci je kombinace praktických nácviků a zážitkových simulací. Proto více než 50 % programu kurzu IPRK patří právě praktickému tréninku.
 • Dostatek moderních resuscitačních figurín, sady na maskování zranění z USA, tréninkové AED i cvičné lékárničky, to vše tvoří materiální základ pro naši výuku.
 • Zážitkové simulace (cvičné zásahy) Vám umožní sáhnout si na první pomoc doslova „vlastníma rukama“. Právě tyto simulace s následnou zpětnou vazbou od našich instruktorů tvoří největší přidanou hodnotu kurzů IPRK.

Kdo jsou naši instruktoři?

 • Lékaři, záchranáři, medici, pracovníci složek IZS se zkušenostmi z praxe a instruktoři věnující se zážitkové výuce a vzdělávání dospělých.
 • Podrobnější představení našeho instruktorského sboru najdete v rubrice Tým IPRK.
 • Standardem našich kurzů IPRK Profi je instruktorský tým zahrnující lékaře či záchranáře s praxí na ARO či záchranné službě.

Tematické zaměření kurzů IPRK Profi – celodenní (6-8 hodin) – doporučujeme:

 • Univerzální postup první pomoci – „6 Z“
 • Volání záchranné služby, použití aplikace Záchranka
 • Zjištění základních životních funkcí, první pomoc při kolapsových stavech
 • Resuscitace (včetně praktického tréninku na digitální resuscitační figuríně
 • Použití AED (včetně praktického tréninku s použitím cvičného AED
 • První pomoc při
 • akutním infarktu myokardu (srdeční zástavě)
 • vážných úrazech – masivním krvácení, amputace apod. – včetně praktického tréninku a nácviku použití moderních zaškrcovadel “Turniquetů CAT” používaných americkou armádou
 • dušení cizím tělesem – včetně praktického tréninku
 • celotělových křečích (epilepsie apod.) – včetně praktického tréninku
 • Základní témata je možné doplnit/upravit dle přání zadavatele o další téma, např. první pomoc:
 • při dopravní nehodě (včetně simulace s figuranty)
 • u dětí při akutních stavech
 • při cévní mozkové příhodě, alergické reakci, hypoglykémii

Tématické zaměření kurzu IPRK Profi – půldenní (4 hodiny):

 • Univerzální postup první pomoci – „6 Z“
 • Volání záchranné služby, použití aplikace Záchranka
 • Zjištění základních životních funkcí, první pomoc při kolapsových stavech
 • První pomoc při akutním infarktu myokardu (srdeční zástavě)
 • Resuscitace (včetně praktického tréninku na digitální resuscitační figuríně)
 • Základní témata je možné doplnit/upravit dle přání zadavatele o 1 další téma, např.:
 • První pomoc při dušení cizím tělesem – včetně praktického tréninku
 • Použití AED (včetně praktického tréninku s použitím cvičného AED)
 • První pomoc při vážných úrazech – masivním krvácení

Více podobných služeb jako kurzy první pomoci najdete na našem portálu https://abethandicap.cz/